Profesorská přednáška Ivana Dlabače a habilitační přednáška Dominika Langa
Vytvořeno: 24. 9. 2020 od Veřejné přednášky

 Profesorská přednáška Ivana Dlabače a habilitační přednáška Dominika Langa

 

pátek 25. 9. 2020 od 10:30 hodin

Přednáška bude přenášena prostřednictvím Skype: https://join.skype.com/kaBNYtC1lOWk
Kapacita lidí, kteří se mohou připojit je 50 osob

 

V pátek 25. 9. se uskuteční profesorská přednáška vedoucí ho Ateliéru průmyslového designu UMPRUM doc. M. A. Ivana Dlabače v oboru Architektura a design a habilitační přednáška vedoucího Ateliéru sochařství MgA. Dominika Langa v oboru Výtvarná tvorba. 

 


10:30 hodin

doc. M. A. Ivan Dlabač
– řízení ke jmenování profesorem v oboru Architektura a design

Estetika průmyslového designu

 

V čem je podstata kvalitního průmyslového designu z pohledu trvanlivosti estetiky. Kam sahá možnost ovlivnění průmyslového designu výtvarníkem. Jaký by měl být rozsah výuky tohoto oboru na umělecké škole.

 

 


11:30 hodin

MgA. Dominik Lang
– habilitační řízení v oboru Výtvarná tvorba

 Mezi umělcem a architektem (Výstava jako médium)

 
Přednáška na několika příkladech představí možnosti práce s výstavou jako médiem, které umožňuje zacházet s dílem, divákem, výstavním prostorem i institucí a jejími mechanismy. Soustředí se přitom především na ty realizace, ve kterých se Dominik Lang ocitá v dvojaké roli umělce a architekta: dílo slouží jako výstavní architektura nebo naopak výstavní architektura přerůstá v dílo či uměleckou intervenci. Z hlediska pedagogické praxe, je právě výstava důležitým pracovním polem pro sdílení imaginace a kritické reflexe.