Profesorská přednáška - Tomáš Vaněk a Roman Brychta
Vytvořeno: 3. 12. 2020 od Veřejné přednášky

Profesorské přednášky doc. Mgr. akad. arch. Romana Brychty a doc. MgA. Tomáše Vaňka

pátek 4. 12. 2020 od 10:30 hodin

přednášky proběhnou on-line

 

V pátek 4. 12. 2020 od 10:30 hod. se uskuteční profesorská přednáška doc. Mgr. akad. arch. Romana Brychty v oboru Architektura a design a od 11:45 hod. profesorská přednáška doc. MgA. Tomáše Vaňka v oboru Výtvarná tvorba

 

10:30 hodin
doc. Mgr. akad. arch. Roman Brychta
Knihovna, kostel, podlaha, sloup
Na autorských projektech Národní technické knihovny, Muzea barokních soch, Salm Contemporary a regionální centrály banky ČSOB bude prezentován různý způsob mezioborové spolupráce.

 

11:45 hodin
doc. MgA. Tomáš Vaněk
Vliv režimu řeči, pomalé i rychlé práce a couvání
Tomáš Vaněk v profesorské přednášce představí vliv režimu řeči jako důležité pomůcky pro vznik participů i obecněji v souvislosti svého uměleckého myšlení. Osvětlí autorský postoj k fenoménům pomalé a rychlé práce, k výhodě zůstávat na povrchu a k důležitosti nebát se couvat.

 Roman Brychta

Tomáš Vaněk