Rike Frank - Textil: Otevřený list
Vytvořeno: 6. 6. 2016 od Veřejné přednášky

Textil: Otevřený list

Rike Franková (Akademie výtvarného umění, Oslo)

Středa 15.6. v 16:00

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115. Přednáška bude pronesena anglicky.

Zvýšený výskyt textilních materiálů a postupů na výstavách současného umění vyvolává řadu otázek po roli, jakou tkaní v minulosti hrálo. Z dnešního pohledu jsou textil a textilní umění dobrým příkladem takových tendencí, které problematizují tradiční hranice mezi druhy utvářejícími dějiny moderního umění. Ať už se to týká rodově specifických atributů, upřednostňování optického před taktilním, hierarchie materiálů a výrazových prostředků či rozdílu mezi diskurzem a řemeslem. Na jedné straně takováto přehodnocení zdůrazňují vzájemné vztahy mezi odlišnými oblastmi, zvláště s ohledem na dějiny vystavování textilu, na straně druhé zmiňované rozpory vedly téměř k zániku tkaní jakožto umění. Co si o textilu dnes myslíme? A jakou roli hraje v současném umění?

Rike Franková žije a pracuje v Berlíně a v Oslo. Kurátorka současného umění a filmu je profesorkou teorie a dějin výstav na Akademii výtvarného umění v Oslo. V letech 2012-2013 byla kurátorkou výstavy a výzkumného projektu „Textil: Otevřený list“, které zahrnovaly přehlídku „Abstraktionen, Textilien, Kunst“ (Museum Abteiberg, Mönchengladbach) a samostatnou výstavu  Friedl vom Gröller (HGB Lipsko). Franková vedla kurátorské oddělení documenta 12, spolu s Andersem Kreugerem a Astrid Wegeovou byla kurátorkou Evropské Kunsthalle v Kolíně nad Rýnem, dále v letech 2009-2010 vedla newyorské galerie Ludlow 38. Mezi publikace, které připravila k vydání, patří katalogy Constanze Ruhm. Coming Attractions (2012), Sarah Pierceové Sketches of Universal History Compiled from Several Authors (2013) a Timing–On the Temporal Dimension of Exhibiting (2014) a  Textiles: Open Letter (2014).

Připravil a uvádí Karel Císař.