Rostislav Švácha: Architekt Vít Obrtel v polemice s Karlem Teigem
Vytvořeno: 3. 4. 2018 od Veřejné přednášky

Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Kultura a politika v prvorepublikovém Československu

Vytvořeno: 3. 4. 2018

Srdečně Vás zveme na 31. cyklus přednášek pro veřejnost UMĚNÍ VČERA A DNES - Kultura a politika v prvorepublikovém Československu

ROSTISLAV ŠVÁCHA: ARCHITEKT VÍT OBRTEL V POLEMICE S KARLEM TEIGEM

úterý 10. 4. 2018 od 18. 30 hodin

UMPRUM
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 115

 

Cyklus přednášek připravil a uvádí Jindřich Vybíral