Ruční slepotisk a zlacení. Uvedení do technologie a historické inspirace
Vytvořeno: 12. 3. 2018 od Veřejné přednášky

Vytvořeno: 12. 3. 2018

Ruční slepotisk a zlacení. Uvedení do technologie a historické inspirace
Anna Pleštilová

 

pátek 6. 4. od 14.30 hodin (Původní termín 23. 3. od 14.30 hodin byl pro nemoc přesunut.)

 

Knihvazačská dílna UMPRUM
nám. Jana Palacha 80, Praha 1, suterén, vstup přes dvorek

 

Knihvazačská dílna UMPRUM pořádá veřejnou prezentaci knihy Anny Pleštilové Ruční slepotisk a zlacení. Uvedení do technologie a historické inspirace, která vyšla v roce 2016 v Nakladatelství UMPRUM.

 Autorka knihy si pro tuto přednášku připravila prezentaci nástrojů ze sbírky knihvazačské dílny, projekci ukázek ornamentální výzdoby slepotiskem a zlacením na knižních deskách z různých historických období a srovnání výsledků řemesla s výsledky polygrafie. Dále bude představena databáze knihařských tlačítek UMPRUM, s jejíž pomocí lze sestavovat ornament v grafických programech.
Prezentace bude zakončena úvahou nad budoucností ručního slepotisku a zlacení.

 

MgA. Anna Pleštilová absolvovala Ateliér tvorby písma a typografie na UMPRUM a v současné době dokončuje disertační práci ​zaměřenou na autorské knihy na našem území. Je editorkou nakladatelství Bylo nebylo. Knižní vazbě se věnovala nejprve ​okrajově v rámci vlastní tvorby, posléze si řemeslo oblíbila a dnes s ním experimentuje v kombinaci s technologiemi průmyslu.