SEXPOSED
Vytvořeno: 20. 4. 2017 od Veřejné přednášky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze Vás zve na diskuzní večer pořádaný Artedu a KINOLAB.cz
 
SEXPOSED
 
čtvrtek 27. 4. od 19 hodin
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 115, 1. patro
 
SEXPOSED je multižánrový kolaborativní projekt umělecko-vzdělávací platformy Artedu.cz a alternativní filmové distribuce KINOLAB.cz, která pro tuto příležitost připravila filmově-diskuzní večery na třech vysokých uměleckých školách. Filmově-diskuzní večery cyklu SEXPOSED nás skrze příběhovou linii provedou společensky opomíjenými tématy, která se dotýkají rizikového sexuálního chování, pohlavně přenosných chorob, HIV a destigmatizace pozitivních jedinců.

Tento první filmově-diskuzní večer z cyklus SEXPOSED se zaměří na způsoby současného seznamování, promiskuitu či chemsex, tedy na momenty spojené s rizikovým sexuálním chováním, jež mohou vést k nákaze HIV.

19:00 promítání filmu Chemsex po česku (2016, 26 min, r. Daniel Kupšovský)
19:40 diskuze s hosty:
Angel Wicky (playmate a pornstar)
Marek Botha (sociolog, nové technologie a seznamování, Tinder)
Daniel Kupšovský (režisér promítaného snímku)
Moderuje Barbora Šichanová

- - -

Projekt SEXPOSED si klade za cíl upozornit nejen na společensky upozaděné téma HIV, testování a prevenci, ale může posloužit i jako osvěta a inspirace samotným lékařům. Součástí všech večerů bude možnost nechat se přímo na místě bezplatně testovat v přistavené sanitce.

Více na: www.sexposed.cz

Projekt Sexposed provokuje k debatě o sexuálním chování současné generace


Multižánrový projekt Sexposed otevře ve čtvrtek 27. 4. na českých vysokých školách veřejnou diskuzi, která odhalí tabu o sexuálním chování současné generace. Projekt odstartuje promítáním filmu Chemsex po česku a následnou
veřejnou diskuzí s režisérem Danielem Kupšovským, sociologem Markem Bothou a pornstar Angel Wicky.

Projekt chce prostřednictvím site-specific výstav a filmově-diskuzních večerů na vysokých školách diskutovat opomíjená témata lidské sexuality a propojit tak pohledy světa přírodních a sociálních věd se světem současného umění.

První filmově-diskuzní večer z cyklus Sexposed se bude konat ve čtvrtek na UMPRUM v Praze a zaměří se na způsoby současného seznamování, promiskuitu či chemsex, tedy na momenty spojené s rizikovým sexuálním chováním.

Projekt spoluorganizují platformy Kinolab a Artedu.


"Dnes je společenským tématem například cukr, masivní osvěta v problematice HIV již proběhla a společnost má pocit, že toto téma řešit nemusí, i když statistiky ukazují opak," říká Barbora Johansson Pivoňková za platformu Kinolab a dodává: "Proto jsme se rozhodili připravit multižánrový projekt Sexposed, který toto téma znovu otevírá a divákům problematiku HIV přibližuje skrze film, současné umění a divadlo."


Součástí projektu je také putovní výstava, která bude prezentovat tvorbu absolventů prestižních vysokých uměleckých škol v prostředí vysokých škol s neuměleckým zaměřením.

„Jednou z důležitých rolí vizuálního umění je jeho schopnost přirozeně v lidech probouzet emoce a otevírat i jinak velmi citlivá a intimní témata. Výstava Sexposed tak nezpracovává tematiku HIV explicitně s ambicí provokovat. Naším záměrem je vytvořit svobodný prostor pro smysluplnou debatu a konfrontovat publikum nejen s jistou lehkovážností, s níž přistupujeme k sexu, ale také s problémy sociálního vyloučení a stigmatizace pozitivních pacientů,“ doplňuje k projektu Eva Šmerdová z platformy Artedu.

Do projektu jsou zapojeny lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Palackého, Fakulta sociálních studií a umělecké školy UMPRUM, AVU a FAMU.

Termíny akcí:
KINOLAB
27 / 4 / 2017 v 19:00 hod., Chemsex Party, UMPRUM, Praha
18 / 10 / 2017 v 19:00 hod., Reality Check, FAMU, Praha
7 / 11 / 2017 v 19:00 hod. Stay Positive, AVU, Praha

ARTEDU
9 / 5 / 2017 , 18:00 hod., vernisáž výstavy, 2. Lékařská fakulta UK, Praha
10 - 25 / 5 / 2017 - 2. Lékařská fakulta UK, Praha
říjen 2017 - Lékařská fakulta UPOL, Olomouc
listopad 2017 - Fakulta sociálních studií MUNI, Brno

O Sexposed
SEXPOSED je multižánrový kolaborativní projekt umělecko-vzdělávací platformy ARTEDU a alternativní filmové distribuce KINOLAB. Projekt zahrnuje putovní výstavu a cyklus filmově-diskuzních večerů, které jsou věnovány lidské sexualitě, rizikovému sexuálnímu chování a sociálním stigmatům v kontextu sexuálně přenosných nemocí. Projekt SEXPOSED si klade za cíl propojit diskuzi studentů různých oborů s veřejností a chce posloužit také jako osvěta a inspirace samotným lékařům. Do projektu jsou zapojeny lékařské, umělecké a sociálně vědní vysoké školy a odborníci z relevantních oblastí.

Webové stránky projektu: www.sexposed.cz