Simone Wille - Modernism: Transregional
Vytvořeno: 17. 6. 2022 od Veřejné přednášky

Simone Wille - Modernism: Transregional

20.6. 2022 od 17 hodin
UMPRUM, nám Jana Palacha 80, Praha 1, 1. patro, posluchárna 115

přednáška bude v anglickém jazyce

 

Centrum doktorských studií UMPRUM a Katedra teorie a dějin umění uspořádaly přednášku historičky umění působící na University Innsbruck Simone Wille.

Simone Wille bude ve své přednášce hovořit o důležité roli, kterou Praha sehrála v poválečné době a pro poválečné umělce z jižní Asie mezi koncem 40. a 80. lety 20. století. Představí proto cestu umělce Shakira Aliho (1916-1975) napříč kontinenty. Shakir Ali v roce 1946 odcestoval z koloniální Bombaje, aby studoval v Londýně, poté v Paříži a následně v Praze. Když se v roce 1951 vrátil do Láhauru, uchovával své pražské vzpomínky a vztahy prostřednictvím své umělecké praxe a pedagogické činnosti. Čittaprosad Bhattáčárja (1915-1978) naproti tomu Indii nikdy neopustil, ale díky svým velmi úzkým a osobním vazbám s Prahou a některými Pražany dokázal vybudovat mezinárodní kariéru. Co znamená ústřední postavení Prahy v životě a díle těchto umělců? v souvislosti s širším příběhem modernistického umění? Jakým způsobem souvisí s globální politickou situací, studenou válkou, rámuje spojení těchto umělců s Prahou na konci 40. a v 50. letech 20. století?