Slovenská sezóna - Príklad Filko. Kontexty tvorby slovenského neoavantgardistu Stana Filka
Vytvořeno: 1. 12. 2017 od Veřejné přednášky

Umění včera a dnes - cyklus přednášek 

Slovenská sezóna

Vytvořeno: 1. 12. 2017

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vás dovoluje pozvat na poslední přednášku 30. cyklu veřejných přednášek
Umění včera a dnes

na téma: Slovenská sezóna

 

úterý 5. 12. 2017 od 18 hodin

 

 

Príklad Filko. Kontexty tvorby slovenského neoavantgardistu Stana Filka

přednáší: Dr. Lucia Gregorová Stach (Slovenská národná galéria, Bratislava)

Stano Filko patří k neoavantgardní generaci 60. let, která se razantně připojila k mezinárodním tendencím. Ve Filkově komplexní ale kontroverzní umělecké osobnosti se střetly mnohé charakteristické (a protikladné) črty autentického středoevropského „nečistého“ konceptualismu, ale také expresionismu. Filkův obsesivní způsob tvorby našel syntetickou podobu v závěrečné části jeho díla po roce 1990, kdy „post-konceptuálně“ překódoval celé svoje oeuvre podle individuální kosmologie svého holistického psychofilozofického Systému SF. Zpracování a prezentace jeho tvorby je proto stále tématem diskuzí o metodologii a kurátorských přístupech. 

 

připravila a uvádí: prof. Milena Bartlová

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
nám. Jana Palacha 80, Praha 1
1. patro, posluchárna 115

 

Vstup zdarma