Snížená produkce - přednášky odborníků
Vytvořeno: 29. 4. 2019 od Veřejné přednášky

Snížená produkce
26. 4. - 29. 4. 2019

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR připravily pásmo přednášek na téma Snížená produkce.
Přednášky zároveň fungují jako doprovodný program ke stejnojmenné celoškolní soutěži.

 

26. 4. 2019
od 9.00 do 10.00 hodin
Jaromír Manhart: Odpadové hospodářství ČR 2017 ve vazbě na oběhové hospodářství EU

 

26. 4. 2019
od 10.00 do 11.00 hodin
Tomáš Kažmierski: Jak ovlivňujeme své okolí a jaké to může mít dopady na životní prostředí

 

29. 4. 2019
od 18.00 do 19.00 hodin
Vladimír Dolejský: Potřeba, spotřeba a stav přírody v České republice

Cyklus přednášek připravil náměstek ministra životního prostředí pan ing. Vladimír Dolejský