SOMEPEOPLE studio, New York
Vytvořeno: 17. 3. 2021 od Veřejné přednášky

SOMEPEOPLE studio, New York
Architecture Lecture Series
Přednáškový cyklus Katedry architektury

 


Čtvrtek 18. 3. od 16 hodin
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a80dcb244af074a7e90da832de0a8d0e5%40thread.tacv2/1615480795934?context=%7b%22Tid%22%3a%22f3e1dd0b-24f0-4fd4-9204-502ac7910945%22%2c%22Oid%22%3a%22acf386dc-0109-4953-94d3-02e2a9dd0db9%22%7d

 

Ateliér architektury III a Katedra architektury UMPRUM připravila sérii přednášek s významnými zahraničními hosty z oboru. Sérii přednášek uvede architektonická skupina SOMEPEOPLE studio z New Yorku, USA.

Zakladatelka studia SomePeople Kyriaki Goti představí akademické projekty, vítězné soutěžní návrhy a umělecké intervence v New Yorku, Los Angeles a Mexico City. Agenda studia se zaměřuje na demokratizaci nových technologií (AR/VR, roboty, digitální výrobu) a roli angažování veřejnosti v architektonické tvorbě.

 Každá série se řídí aktuální problematikou profese v mezinárodním kontextu. Pilotní jarní semestrální cyklus je zaměřen na aktuální architektonické tendence v tvorbě a výzkumu osobností z akademické a profesionální praxe, od nových tendencí výpočetní a environmentálně zaměřené architektury, přes významné soutěžní návrhy a dynamické urbanické koncepty až po realizované příklady udržitelných konstrukcí.

 

Další přednášky, na které se můžete těšit:

 

08.04. Slavo Krečovič, A4 / NEXT Advanced music festival SK
12.04. Anouk Wipprecht, US/NL
15.04. Mirka Brooks, FORMA studio NY, YALE University
22.04. Neil Leach, GSD Harvard, Tongji University
26.04. Lenka Petráková, Londýn
29.04. Andrew Kiel, Sauerbruch Hutton Berlín
    tba  Gilles Retsin, the Bartlet School of Architecture London