Stalinský plán přetvoření přírody v Československu
Vytvořeno: 26. 11. 2018 od Veřejné přednášky

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze si vás dovoluje pozvat na čtvrtou a poslední přednášku 32. cyklu veřejných přednášek
Umění včera a dnes

na téma: Architektura, věda a politika v poválečném Československu

 

úterý 4. 12. 2018 od 18.30 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

 

Stalinský plán přetvoření přírody v Československu

Přednáší: Doubravka Olšáková (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

 

Stalinský plán přetvoření přírody, který byl v SSSR spuštěn na podzim roku 1948, zásadně ovlivnil také poválečné československé environmentální myšlení i „výstavbu“ nového životního prostředí. V přednášce budeme sledovat hlavní rysy tohoto ambiciózního plánu, jehož provedením byli v ČSR pověřeni Rudolf Slánský a Josef Smrkovský, proces jeho implementace, institucionální zakotvení i nakládání s přírodními zdroji, které se v komunistickém Československu odehrávalo v duchu radikálního odmítnutí malthusiánských teorií. Otázka kontinuity a diskontinuity československého poválečného vývoje pak poukazuje na možnosti a limity sovětizační politiky nových elit i zásadní rysy kontinuity vědy a techniky v době, která kontinuitě příliš nepřála.