Tomáš Brousil a Radek Sidun
Vytvořeno: 2. 10. 2019 od Veřejné přednášky

 

Habilitační přednášky Tomáše Brousila a Radka Siduna

pátek 11. 10. od 10.45 hodin

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
posluchárna 115

 

V pátek 11. 10 se uskuteční veřejná habilitační přednáška vedoucích Ateliéru tvorby písma a typografie UMPRUM MgA. Tomáše Brousila a MgA. Radka Siduna. Během svého vystoupení představí svou práci a pedagogickou činnost. Tímto vystoupením zároveň obhajují svou dosavadní činnost, aby jim mohl být udělen titul Doc., docent. 

 

10:45 hod. - MgA. Tomáš Brousil
téma habilitační přednášky: Písmový systém Tabac
Ve své habilitační přednášce představí svoji desetiletou práci na písmovém systému Tabac, který svým rozsahem a množstvím obsažených písmových kategorií dalece překračuje původní určení písma pro novinovou a časopiseckou sazbu.

 

12:00 hod. - MgA. Radek Sidun
téma habilitační přednášky: Diakritritický manuál
Ve své habilitační přednášce představí publikaci diakritických řešení a pokusí se ji dát do kontrastu se současnými zdroji věnujícími se tvorbě písem a jejich jazykových rozšíření. Kromě samotného shrnutí pedagogických zkušeností, které v průběhu posledních deseti let načerpal jak s českými, tak zahraničními studenty, představí kontext a důvody zatím stále neuspokojivého stavu jazykové podpory a tvorby akcentů lantinských písem.