UMPRUM hostí konferenci MOUVO
Vytvořeno: 5. 4. 2022 od Veřejné přednášky

Mouvo

8. - 9. 4. 2022
Technologické centrum UMPRUM, Mikulandská 134/5, Praha 1

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová hostí na své půdě sedmý ročník konference MOUVO zabývající se grafickým designem, animací, filmem a interaktivními technologiemi.

Pořadatel, pražské studio Oficina zde nabídne to nejlepší, co nabízí světová scéna audiovizuální kultury na průniku grafického designu, animace, filmu a interaktivních technologií.

Tentokrát bude ústředním tématem akce a klíčovými slovy zážitek a zkušenost. Pod jednotným anglickým heslem Experience představí vystupující, jak se naše vnímání a prožívání audiovizuálního obsahu proměňuje. Jaký vliv mají nové technologické prostředky, komunikační přístupy a široké spektrum mediálních možností. Ať už se jedná o drobné interakce na osobních zařízeních nebo masivní veřejné instalace. Rozmanité zázemí souboru přednášejících umožní pohled na prožívání uživatelů, diváků nebo zážitek se značkou. Stejně tak se mezi probíranými tématy objeví zkušenost a její role v kreativním odvětví.

Letos se konference znovu přesune na nové místo. Pořadatelé se tentokrát dohodli s pražskou UMPRUM na využití nového technologického centra v Mikulandské ulici. Inovativní prostředí moderního školního zázemí se pojí s další proměnou konference. Kromě prezentací vlastní práce designerů tentokrát Mouvo obohatí také teoretické přednášky, díky kterým mohou diváci lépe vnímat kontext představovaných děl.

Na akci tak vystoupí například Christoph Grünberger, německý designer a také autor knih Analog Algorithm a The Age of Data. Dalšími účastníky konference jsoumaďarský design director Peter Eszenyi, Patrick Doan, kanadský designer a umělec, vystupující jako Defasten, Sander Sturing, kreativní kodér věhlasného nizozemského studia Dumbar, Paul Heys, nebo nizozemský filmař a vizuální umělec Rogier van der Zwaag.