UMPRUM v klimatické nouzi: Problém, příležitosti a řešení
Vytvořeno: 15. 4. 2019 od Veřejné přednášky

UMPRUM v klimatické nouzi: Problém, příležitosti a řešení

pondělí 15. 4. od 19 hodin

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1.

 

Skupina UMPRUM v klimatické nouzi připravila nejen pro studenty UMPRUM přednášku, která má pomoci situaci lépe pochopit a pomoci nalézat řešení.

 

Dne 28. února 2019 se UMPRUM připojila k otevřenému prohlášení pražských uměleckých a kulturních institucí, které podporují vyhlášení stavu klimatické nouze na území Prahy. Na tento stav chceme reagovat tak, že se klimatická krize stane tématem číslo jedna i v naší praxi.
K tomu, abychom věděli, jak s danou situací naložit, potřebujeme problém systematicky uchopit. Proto si myslíme, že je potřeba do problematiky nahlédnout právě skrze přednášky a diskuzní panely, které jsme pro vás připravili:


☀ Kde je problém a jaká jsou jeho řešení?
Alexander Ač, PhD., Ústav výzkumu globální změny (CzechGlobe)
www.czechglobe.cz

☀ Cirkulární UMPRUM
Ing. Soňa Jonášová, Institut cirkulární ekonomiky
www.incien.org