Vladimír Kopecký a Daniel Hanzlík
Vytvořeno: 9. 4. 2019 od Veřejné přednášky

33. přednáškový cyklus Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze Umění včera a dnes

na téma: Jeden starší, jeden mladší

 

Vladimír Kopecký a Daniel Hanzlík

úterý 16. dubna 2019 od 18.30 hodin

 

UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

moderuje: Lada Hubatová - Vacková

 

Přednáška/ diskuse Vladimíra Kopeckého a Daniela Hanzlíka (moderovaná Ladou Hubatovou-Vackovou) se bude soustředit na období devadesátých let 20. století na Vysoké škole uměleckoprůmyslové.  Těžištěm zájmu bude (umělecké) vnímání historicky turbulentní doby, otázky spjaté se sklářskou tvorbou (a překračováním jejích hranic) a v neposlední řadě metody výuky, které vycházejí z přirozeného dialogu pedagoga se studentem.

Prof. Vladimír Kopecký (*1931) je významný malíř, grafik, sklářský výtvarník, autor prostorových instalací a performer. Působil v letech 1990–2008 jako vedoucí Ateliéru skla na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Se školou je úzce spjat už od doby svých studií v Ateliéru monumentální malby a skla u prof. Josefa Kaplického mezi lety 1949–1956 (aspiranturu u Kaplického absolvoval následně mezi lety 1958–1961).

Doc. Daniel Hanzlík (*1970) je původní profesí sklář, studoval v Ateliéru skla u prof. Vladimíra Kopeckého na VŠUP hned po revoluci, v letech 1989–1995. Aktuálně se věnuje audiovizuálním projektům, které propojují malbu, kresbu, fotografii, digitální obraz a zvuk v rámci site-specific instalací. Vede společně s Pavlem Mrkusem ateliér Time-Based Media na katedře Elektronického obrazu na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem.