Zhuštění prostoru v tvorbě Alberta Giacomettiho - Pavla Melková
Vytvořeno: 19. 11. 2019 od Veřejné přednášky

Zhuštění prostoru v tvorbě Alberta Giacomettiho
Pavla Melková

středa 27. listopadu ve 14.30 hodin
UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1, posluchárna 115

 

Pavla Melková, architektka, výzkumnice a teoretička architektury, připravila přednášku Zhuštění prostoru v tvorbě Alberta Giacomettiho.

Téma přednášky je součástí autorčina dlouhodobého zkoumání vnímání prostoru, zaměřeného na jazyk čtení prostoru a od něj se odvíjející jazyk architektonické tvorby prostoru, v němž se mimo jiné zabývá otázkou, jak může řeč výtvarného umění pomáhat divákovi objevovat řeč reálného prostředí vlastního života.

Jaká jsou Giacomettiho východiska při hledání absolutního prostoru? Jaké myšlenkové nástroje a postupy používá? Jaká forma je výsledkem? Jaké sdělení do ní vkládá? Jaké subjektivní poselství si z výsledného díla můžeme odnést jako diváci? A jaký význam může mít způsob jeho uvažování pro dnešní dobu?

Proces, kterým Giacometti dosahuje universa, oproštění od nepodstatného a zároveň zahrnutí veškerého, lze vnímat jako druh komprimace prostoru. Nejblíže se asi jeví pojem zhuštění.

Giacomettiho sochy figur můžeme chápat jako absolutní zhuštění, obsahující extrakt všeho, co znamená bytí postavy, člověka, světa. A kresby je možné vnímat jako přípravu tohoto zhuštění. Jakousi revizi toho, co má být zhuštěno. Kde je nejprve nutné svět rozložit na prvočásti, nechat sítem vědomí propadnout a zmizet vše nadbytečné, zrušit veškeré hierarchie, vztahy i (zdánlivé) formy, a jejich podstaty pak znovu spojit v nedílný, všeobsahující, propojený celek – který zde byl vždy. Zhuštění skrze oddělení, redukci a znovuspojení.


Přednáška navazuje na výstavu Národní galerie Alberto Giacometti, konanou ve Veletržním paláci do 1. 12. 2019.

Doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D. vystudovala fakultu architektury ČVUT v Praze. Absolvovala Fulbrightovo stipendium na GSAPP Columbia University New York u Kennetha Framptona. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014, oceněna například hlavní cenou Grand prix architektury 2012, první cenou East Centric Arhitext Awards competition 2013 či nominací  European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award 2013. Je praktikující architekt, věnuje se také výtvarné tvorbě a teoretické činnosti. Spolu s Miroslavem Cikánem je autorem řady oceněných architektonických realizací atelieru MCA, například Bastionu u Božích muk v Praze na Karlově, rekonstrukce Husova sboru či památníku Jana Palacha ve Všetatech. Je také autorkou řady knih, například: Bastion XXXI u Božích muk, Prožívat architekturu, Stůl u okna, na stole kniha, Humanistická role architektury, Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody, Hrany dne, Vnitřní čas či Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy, Umělecká díla na veřejných prostranstvích a Strategie tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také vedla. V současné době je odborným poradcem ředitele IPR a místopředsedkyní Gremiální rady IPR. V roce 2015 založila na Fakultě architektury předmět Koncept a interpretace, který vede.