Průmysl a umění

vychází 1. listopadu 

Přivedli svět domů / Binkovi a Josef Gočár

Vytvořeno: 30. 9. 2022
 

Hlavu vzhůru! Furt se de! / Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová

Vytvořeno: 10. 8. 2022
Výstava projektu Průmysl a umění 

Hvězdné nebe

Událost: 10. 7. 2022 - 9. 10. 2022
Výstava projektu Průmysl a umění 

Přivedli svět domů - Binkovi a Josef Gočár

Událost: 25. 4. 2022 - 31. 8. 2022
Výstava projektu Průmysl a umění 

HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE!

Událost: 24. 3. 2022 - 28. 8. 2022

Projekt zkoumá a zpřítomňuje spletité a mnohdy pohnuté osudy čtyř českých a slovenských rodin na začátku 20. století. V době nebývalého rozkvětu průmyslu v prvních desetiletích minulého století se dobře zajištění a vlivní majitelé továren začínali podílet na uměleckém provozu. Objednávali a podporovali výtvarníky, čímž pomáhali utvářet podobu výtvarného umění první republiky. Čtyři výstavy, které se postupně uskuteční v roce 2022, nabídnou divákům ucelený pohled na tehdejší dobu, obchodní vztahy, ale také na rodinné a přátelské osobní vazby mezi průmyslníky a umělci. Představí opomíjené regionální osobnosti, které se svou podnikatelskou i mecenášskou aktivitou nemalou měrou zasloužily o rozvoj daných oblastí.

 

Seznamte se s Fischerovými, majiteli cihelny v Libčicích nad Vltavou, a umělkyní Marií Fischerovou-Kvěchovou, která s nimi svůj život i tvorbu úzce provázala. Poznejte bratry Binkovy a jejich koželužnu v Krucemburku, jejichž švagr architekt Josef Gočár jim mimo jiné postavil rodinnou Červenou vilu. Nahlédněte do textilní továrny Josefa Sochora, který spolupracoval s mnohými českými umělci, především pak s Františkem Kyselou. Prozkoumejte zázemí sanatoria dr. Karla Kocha, jež pro něj navrhnul jeho celoživotní přítel architekt Dušan Jurkovič.

 

 

Tento projekt vznikl v rámci výzkumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry (DG20P02OVV011), financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky