HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE!
Vytvořeno: 16. 3. 2022 od Průmysl a umění

HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE!
Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová

25. 3. - 28. 8. 2022
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, Vavrečkova 7040, Zlín, budova 14, 1. NP

Vernisáž 24. 3. 2022 v 17 hodin

 

 

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze se představuje první výstavou z projektu NAKI II „Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku“, jehož řešitelkou je vedoucí Ateliéru textilu Jitka Škopová. Projekt se opírá o osudy čtyř významných prvorepublikových rodin a nabídne ucelený pohled na tehdejší dobu, obchodní vztahy, ale také na rodinné a přátelské vazby mezi průmyslníky a umělci. První ze série akcí je výstava v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně pojmenovaná „Hlavu vzhůru! Furt se de!“ a věnovaná Marii Fischerové-Kvěchové.

Firma rodiny Fischerovy byla v 1. polovině 20. století nejvýznamnějším podnikem na výrobu komínů v Čechách a vystavěla na dva tisíce komínů doma i v zahraničí. Po zestátnění majetku bylo i malířce Marii Fischerové-Kvěchové zakázáno publikovat, její knihy musely dokonce zmizet z knihoven a antikvariátů.

Marie Fischerová-Kvěchová se prosadila v prostředí do té doby převážně maskulinním a představila se jako aktivní žena a tvůrkyně národních hodnot. Multidisciplinární myšlení umělkyně propojovalo volné umění, ilustraci, knižní tvorbu a užité umění. Její práce u nás formovaly estetické cítění několika generací. V její osobnosti se zároveň zrcadlí principy otevřené Evropy a duchovní a demokratické hodnoty první republiky.

Přestože se většina života umělkyně Marie Fischerové-Kvěchové odehrávala v Černošicích u Prahy a Libčicích nad Vltavou, kde vlastnila rodina jejího muže cihelnu, bylo pro výstavu, představující rodinné vztahy, vybráno Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Právě na Moravu totiž Marie Fischerová-Kvěchová často jezdila čerpat inspiraci. Obdivovala lidovou tvorbu, která se nejednou propsala také do jejich prací. Potomci umělkyně navíc věnovali její sbírku lidových hraček, oděvů a obuvi právě do tohoto muzea, které ji uchovává a představuje veřejnosti. Výstava přibližuje rodinné zázemí autorky i její tvorbu. 

 


Záštitu nad výstavou převzala Zuzana Fišerová, radní pro školství a kulturu Zlínského kraje.

 
Tento projekt vznikl v rámci výzkumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry (reg. č. projektu DG20P02OVV011), financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.