Přivedli svět domů - Binkovi a Josef Gočár
Vytvořeno: 13. 4. 2022 od Průmysl a umění

Přivedli svět domů - Binkovi a Josef Gočár

26. 4.–31. 8. 2022

vernisáž: 25. 4. 2022 od 17 hodin

Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, Pardubice

 

Výstava Přivedli svět domů – Binkovi a Josef Gočár je druhou ze čtyř chystaných výstav, které připravila Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze v rámci projektu „Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku“. Řešitelkou projektu, který přináší nový pohled na počátek 20. století, první republiku, její průmysl a obchodní vztahy, ale také na rodinné a přátelské vazby mezi podnikateli a umělci, je vedoucí Ateliéru textilu Jitka Škopová.

Výstava přiblíží veřejnosti vztah uměnímilovného koželužského továrníka z Krucemburku Josefa Binka a jeho rodiny s architektem Josefem Gočárem, ale také jejich odvahu, světový rozhled i silné vědomí vlastních kořenů. Bylo jim pouhých sedmadvacet let, když se sešli u stavby Červené vily v Krucemburku (1907–1909), která stála na samém počátku Gočárovy samostatné umělecké dráhy. Stala se pomyslným zrcadlem jejich osobností, jejich chápání domova i světa. Binko a Gočár ze světa čerpali nové profesní podněty, které bez ustání rozvíjeli a proměňovali v nový originál. Gočár velkolepě, expresivně a s touhou být vidět, Binko tiše, nenápadně a v touze zůstat spíše v pozadí. Přes sto let starý příběh továrníků Binkových a architekta Gočára ilustruje tehdejší význam soudržné Evropy, kde se prolínají světové a lokální hodnoty, na nichž stavíme vlastní identitu.

Profesní, přátelské i rodinné propojení mezi továrníky, bratry Josefem a Dušanem Binkovými, a architektem Josefem Gočárem můžeme považovat za jeden z typických aspektů doby rozkvětu buržoazie. Dobře zajištění a vlivní továrníci se v 19. a na počátku 20. století stávali uměnímilovnými podporovateli a ovlivňovali tak podobu českého výtvarného umění. Josef Gočár a bratři Binkové se navíc oženili se sestrami Chladovými, Marií, Terezií a Antonií, které vyrůstaly na pardubickém zámku, kde jejich rodina provozovala pivovar. Vzájemně si vypomáhali a společně trávili čas, ať již v Krucemburku, kde Binkové aktivně modernizovali svou koželužnu, anebo v některé ze staveb, které pro ně Gočár navrhnul, například v nejvýznamnější z nich – Červené vile.

Umístění výstavy zaměřené na osobnosti Josefa Gočára a bratrů Josefa a Dušana Binkových do Východočeského muzea v Pardubicích má hned několik důvodů. Galerie, která se nachází právě v bývalém pivovaru Chladových, je zároveň součástí pardubického zámku, v němž muzeum sídlí. Přestože se jako relevantní místo nabízel také Hradec Králové, kde se Gočár i Binkové profesně angažovali, bylo namísto toho zvoleno spojení rodinné, a výstava bude uvedena do souvislosti s místem, které mělo pro pány zásadní osobní význam.

 

Záštitu nad výstavou převzal Roman Línek, náměstek hejtmana Pardubického kraje.

Tento projekt vznikl v rámci výzkumného projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry (reg. č. projektu DG20P02OVV011), financovaného z Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016–2022 (NAKI II) Ministerstva kultury České republiky.