Psychologické poradenství

Pokud máte problémy, UMPRUM poskytuje odbornou pomoc v nesnázích. Obrátit se v tomto případě můžete na MUDr. Jana Šimka.

 

MUDr. Jakub Šimek je nezávislým odborníkem, který poskytuje poradenské, konzultační, diagnostické, metodické a informační služby studentům, pedagogům a zaměstnancům UMPRUM.


Kontaktní údaje:

MUDr. Jakub Šimek (Psychiatrie)

e-mail: jakub.simek@lfl.cuni.cz

tel: +420 224 965 345, nebo + 420 224 965 018

zaměstnání: Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN