Rektorát

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze
náměstí Jana Palacha 80
116 93 Praha 1
tel. +420 251 098 111
fax +420 251 098 289

60461071
DIČ CZ60461071

č. ú.: 19-5599810247/0100

Podatelna: podatelna@umprum.cz
ID datové schránky: hwtj9ck

sekretariát rektora
Ludiše Laštovková
tel. +420 251 098 231
ludise.lastovkova@umprum.cz

sekretariát kvestora
Jana Horáková Dobřichovská
tel. +420 251 098 280
jana.dobrichovska@umprum.cz

1. patro, m.č. 108a