Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Vzdělání:

  • doktorské studium na UK FF v Praze, obor filosofie (2000-2006)
  • magisterské studium: UK FF v Praze, obor filosofie (1994-2000)        
  • gymnázium Korunní v Praze, obor matematika (1990-1994)

 

Zaměstnání:

  • prorektor pro vědu a výzkum na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze (od 2015)
  • odborný asistent na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze pro obor estetika a teorie umění s přesahem do současné architektury (od 2008)
  • výzkumný pracovník v Centru pro teoretická studia (CTS) UK v Praze (od 2005)

 

Členství v redakčních a oborových radách:

  • rada projektu „Cena Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97“
  • redakční rada časopisu Vesmír
  • dramaturgie večerů Pecha Kucha Night Prague


Číst více...

tel. +420 251 098 296
cyril.riha@vsup.cz

Mgr. Cyril Říha, Ph.D.

Zařazení / Funkce
Rektorát / Prorektor
Teorie a dějiny umění / Odborný asistent
Teorie a dějiny umění / Řešitel grantového projektu
Členství Člen Kolegia rektora