Barbora Antošová
Vytvořeno: 21. 8. 2018 od Ročenka absolventů 2018

Jméno
Barbora Antošová

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury II

Diplomová práce
Horizont
V práci se zaměřuji na lokalitu Hlavního nádraží a okolí, rozhraní historického centra a městských čvrtí Žižkova, Vinohrad a Karlína. Komplexní rozhraní je morfologickým zlomem, dopravním uzlem, rozhraním městských čtvrtí - zvláštní prostor v urbanistické struktuře, ve kterém se protíná problematika různých perspektiv, měřítek a témat. Obnovuji prostupnost celého území a v kritických místech doplňuji nové vrstvy, nové vstupy, nové vazby.

Co mi škola dala?
Motivační prostředí, svobodu, zázemí, spolužáky, možnost cestovat.

 

Co chci v budoucnu dělat
Pokračovat v praxi a dál se věnovat několika tématům, která vykrystalizovala během studia.