Igor Machata
Vytvořeno: 17. 8. 2018 od Ročenka absolventů 2018

Jméno
Igor Machata

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury II

Diplomová práce
OKDR 2.0
Projekt je o mieste a jeho formovaní v čase. Je o presvedčení, že tabula rasa je v danom prípade prekonanou metódou. Je o skúmaní miesta, identifikovaní jeho kvalít, ich podporenie a využitie v novej vrstve. Je o špecifickom mieste, ktorého otvorenosť vo svojom súčasnom stave umožňuje individuálnu interpretáciu. Je o snahe sprístupniť a sprostredkovať túto vlastnosť verejnosti. Je o hľadaní prístupu k existujúcemu tak, aby sa zachoval jeho súčasný charakter. Ako zmeniť a pritom zachovať.

Co mi škola dala?
Príležitosť na hľadanie a rozvoj autorského prístupu.

Co chci v budoucnu dělat
Praktizujúci architekt