Jonáš Richter
Vytvořeno: 27. 7. 2018 od Ročenka absolventů 2018

Jméno
Jonáš Richter

Absolvovaný ateliér
Ateliér sochařství

Diplomová práce
Byl jsem venku?!
Diplomová práce se na konkrétních případech snaží popsat složitý vztah vzájemného ovlivňování jedince, společnosti a techniky. Textová část kontextualizuje hlavní tématické okruhy objevující se ve výsledné praktické realizaci, která má podobu vícekanálové zvukové instalace.

Co mi škola dala?
Lepší představu o tom, jak a proč se dělá současné umění.

Co chci v budoucnu dělat
Chtěl bych dělat výstavy a koncerty a nikdy nechodit do práce.