Radovan Kissoczy
Vytvořeno: 23. 7. 2018 od Ročenka absolventů 2018

Jméno
Radovan Kissoczy

Absolvovaný ateliér
Ateliér supermédií

Diplomová práce
I am seen, therefore I am.
Diplomová práce se zabývá rozvojem dohledu a sledování v digitálním prostředí, jehož následky se stále více promítají do naších běžných životů a mohou v budoucnu silně ovlivnit lidské svobody. Dynamické prostředí internetu se v současnosti odklání od vize svobody a anonymity, a výsledná instalace je reakcí na tento stav.

 

Co mi škola dala?
Byla inspirativním prostředím pro tvorbu a spolupráci.

Co chci v budoucnu dělat
Tvořit.