Svetlana Spirina
Vytvořeno: 20. 7. 2018 od Ročenka absolventů 2018

Jméno
Svetlana Spirina

Absolvovaný ateliér
Ateliér fotografie

Diplomová práce
Jak lze potkat cizince
Tato práce je pokusem o vytvoření rozšířeného jazyka komunikace mezi lidmi a předměty z jejich bezprostředního okolí. Teoretická část je sbírkou úvah o právu předmětu mlčet, o tom, jak předměty měří a stávají se svedky našeho každodenního života, o možných společných biografiích předmětů a lidí. Praktická část je hnána zvědavostí experimentovat a hledat stále neobjevené způsoby neverbální komunikace mezi různymi druhy bytostí. Konečnou formou práce se stala instruktážní performativni událost pro kameru.

Co mi škola dala?
Hlubší pochopení temat, se kterými chci pracovat.

 

Co chci v budoucnu dělat
Pokračovat v tvůrčí činnosti v uměleckém provozu.