Jméno
Adam Štok

Absolvovaný ateliér
Ateliér designu nábytku a interiéru

Diplomová práce
Nyiny Chairs
Ve své diplomové práci se zabývám technologií hydraulického lisování ocelových profilů. Záměrem práce bylo vytvořit kolekci nábytku, která by za pomocí této technologie měla kladný dopad na ulehčení výroby produktu a splňovala v nejvyšší míře svou funkci. Jako designér zde pracuji s novými poznatky, které jsem načerpal za pomocí zkoušek a snažím se je přenést do podoby daného předmětu, kde s pomocí technologie hledám opodstatnění po funkční, výrobní ale i estetické stránce. Výsledkem je set kovových židlí s názvem „nyiny chairs“.

 

Co mi škola dala?
Škola mi dala skvělé příležitosti a zkušenosti.

Co chci v budoucnu dělat
design.