Barbora Procházková
Vytvořeno: 8. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Barbora Procházková

Absolvovaný ateliér
Ateliér designu oděvu a obuvi

Diplomová práce
project SAPIENCE
Jako absolvující student si kladu velmi vážnou otázku, jak přistupovat k profesi módního návrháře a profilovat svou tvorbu ruku v ruce s ekologií a udržitelností s cílem nespotřebovávat. Ve své diplomové práci se proto zabývám konceptem udržitelné oděvní značky. Základním produktem jsou střihové šablony různých designů, které jsou opatřeny návodem a určené pro domácí šití. Je smysluplné, aby forma oděvu oslovila co nejširší publikum, proto jsou produkty navrženy tak, aby odpovídaly běžným funkčním a estetickým potřebám uživatele. Zároveň ale uživatele pobízím ke kreativitě a fantazii vlastního subjektu a kladu důraz na hodnotu osobního vztahu mezi nositelem a vlastnoručně vyrobeným oděvem. Součástí práce je i ucelené uchopení grafického stylu a obalového materiálu, tzv. DNA projektu. Grafický jazyk akcentuje mladistvou náturu autora i uživatele a jasně a současně s ním komunikuje. Cílem mého projektu je zaměřit se na udržitelnost, edukovat veřejnost a vytvořit kreativní zábavnou alternativu, která bude motivovat zejména mladou generaci k výrobě vlastního oblečení.

 

Co mi škola dala?
účast na významných módních přehlídkách a prezentacích v zahraničí (Londýn, New York, Tokio), dále také zahraniční pracovní stáž v Británii

Co chci v budoucnu dělat
Ve směs jsem velmi tvárný člověk a ráda pracuji rozmanitě. V budoucnu hodlám rozjet vlastní podnikání akcentující můj pohled na devastující módní průmysl, a naopak směřovat hlouběji k ekologii, udržitelnosti a podstatným otázkám. Vrámci textilního média jsem tedy schopna pracovat velmi různorodě, pokud má projekt hlubší, smysluplný, či sociální kontext.