Ondřej Kinský
Vytvořeno: 9. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Ondřej Kinský

Absolvovaný ateliér
Ateliér designu oděvu a obuvi

Diplomová práce
Série redesignů plátěných bačkor pro dospělého zákazníka
Záměrem bylo vytvořit sérii produktů, navazujících na fenomén dětských plátěných bačkor s potiskem. V návaznosti na Baťovu První Rakousko-Uherskou továrnu na výrobu plátěné obuvi a s ohledem na odkaz k osobnostem Tomáše i Jana Antonína Bati, kteří se mimo jiné ve svém firemním sortimentu zabývali otázkou papučí, domácího pohodlí a demokratizace obyčejných bot, vznikly redesigny bačkor na základě rešerše dostupných archivních materiálů firmy Baťa ve Státním okresním archivu ve Zlíně a Moravském zemském archivu v Brně. Výstupem je koherentní celek – ucelená série redesignů bačkor a aplikovaných tisků, která přímo vychází z historického repertoáru firmy a je reformována estetickými nároky současné společnosti a uzpůsobena pro potřeby dospělého zákazníka. Výsledná řada produktů zastupuje všechny kategorie letní vycházkové obuvi. Od klasických jednobarevných polobotek k potištěné kotníkové obuvi až po barevné extravagantní kusy pro náročnějšího zákazníka i další kombinace výše zmíněného.

 

Co mi škola dala?
Studium mi dopomohlo především k nalezení svébytného stylu aplikovaného při vytváření produktů. A to jak v mezích studovaného oboru oděvu a obuvi, tak i mimo něj - tedy napříč produktovým designem jako takovým.

Co chci v budoucnu dělat
V budoucnu bych se rád dále věnoval produktovému designu - dokončil prototypy výrobků rozvedené v průběhu studia a v ideálním případě je také dostal do výroby.