Eduard Seibert
Vytvořeno: 20. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Eduard Seibert

Absolvovaný ateliér
Ateliér skla

Diplomová práce
soubor Hive
Soubor Hive je kolekcí svítidel a svíček vyrobených přímo v úlech včelami. Je to první produkt na světe vyrobený touto technologií. Propojuje tradiční odvětví s novým přístupem, přírodou generované organické tvarosloví s parametrickým designem, zásadní současné ekologické téma s ekonomickou aplikací.

 

Co mi škola dala?
nikdy bych nejspíše nevystavoval tak mladý na tak prestižních místech

Co chci v budoucnu dělat
zabývat se veřejným prostorem a podnikat v oboru svítidla a světelné instalace