Jan Adamus
Vytvořeno: 22. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Jan Adamus

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury III

Diplomová práce
Layered City
Ve své práci zkoumám potenciál exaktního parametrického navrhování v architektuře a urbanismu. Vytvářím vlastní algoritmus pro řešení více úrovňové extrémně husté městské struktury. Nástroj testuji na návrhu soběstačné městské struktury s hustotou zalidnění vyšší než 100 000 obyvatel / 1 km2, při zachování plošného komfortu jednotlivců na konkrétní lokalitě v Singapuru.

 

Co mi škola dala?
Řemeslné zkušeností z dílen.


Co chci v budoucnu dělat
Živit se digitálním řemeslem a pokusit se jej aplikovat v architektuře.