Jan Kolský
Vytvořeno: 21. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Jan Kolský

Absolvovaný ateliér
Ateliér fotografie I

Diplomová práce
Here There Be Workers
V projektu Here There Be Workers se zabývám novým typem práce, který je úzce spojen s rozvojem digitálních technologíí. Výchozím bodem projektu je rešerše do infrasktuktury obcházení tzv. captcha a jejich řešení lidskými pracovníky, kteří výkonem minimálních úkonů za minimální mzdu umožňují fungování celé rozsáhlé šedé ekonomiky internetu a jsou do jisté míry redukováni do pozice strojů. V projektu se snažím skrze prostředky (re)konstrukce a inscenace budovat umělecký dokument tohoto typu práce.

 

Co mi škola dala?
Množství zkušeností.

Co chci v budoucnu dělat
Pokračovat v rozvíjení jak své umělecké tak fotografické praxe..