Jana Mikleová
Vytvořeno: 30. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Jana Mikleová

Absolvovaný ateliér
Ateliér sochařství

Diplomová práce
Pracovný názov: Utopická predstava života pracovníka výrobnej linky po skončení pracovnej doby v 21. storočí.
Témou tejto diplomovej práce je vzťah tela a stroja vo voľnom čase; kybernetického organizmu vo vzťahu k sociálnej realite.

 

Co chci v budoucnu dělat
Zamestnať sa neprácou.