Jaromír Čížek
Vytvořeno: 23. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Jaromír Čížek

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury II

Diplomová práce
Údolní niva řeky Mže v Plzni
Realizace nejlidnatějšího plzeňského sídliště na Severním Předměstí v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století výrazně zasáhla do urbanistického uspořádání celého města. Těžištěm nedořešených důsledků těchto proměn je severní hrana centra města a navazující údolí řeky Mže, které jsou výrazně zatíženy jedním z mála dopravních napojení zmíněného sídliště se zbytkem města. Cílem práce je nalézt alternativní napojení Severního Předměstí s dalšími městskými částmi a zároveň podpořit jedinečný charakter svébytné plzeňské čtvrti Roudná a přiléhající zemědělské krajiny v údolní nivě řeky Mže.

 

Co mi škola dala?
Bez UMPRUM bych nepřešel svoji vnitřní poušť.

Co chci v budoucnu dělat
Architekt, projektový manažer