Jiří Mezera
Vytvořeno: 14. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Jiří Mezera

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury IV

Diplomová práce
Třeštící Třešť: ideální plán
Město Třešť na které mám osobní vazby, se jeví jako fungující celek s malými nedostatky. Brownfieldy po zkrachovalých podnicích dřevovýroby a další územní prvky ve městě byly rozprodány mezi privátní sféru a spekulanty před očima města. Tato místa jsou strategická pro další rozvoj této lokality a pro propojení místa do jednoho celku. Stavím se do role reorganizátora, který se odpoutává od reality a mění Třešť k ideálu. Pro podklady a analýzy místa mi pro práci byly nápomocny debaty s obyvately města z důvodu nalezení sociální identity místa. Ta v mém navrhování hraje velkou roli pro chápání současných problémů a nastavení si cílů návrhu živého maloměsta sloužícího chodcům a cyklistům namísto automobilů. Pro uchopení objevené identity obyvatel bylo vytvořeno několik příběhů. Ty pomáhají dostat se do principů mého navrhování. Ústředním bodem práce je návrh dopravního řešení. Hlavní dopraví tepnu vedoucí z Jihlavy na Telč přetvářím do dvou jednosměrných komunikací, které vytváří nový ostrov. Ten definuje centrum města. Ostrov doplňuji o městskou zástavbu se sítí průchodů a průmyslovou zónu specifickou v pouhé definici jeřábových drah čekajících na další transformaci. Dále redefinuji říčku, která tak dává možnost vzniku hranice městského nábřeží a krajiny s cyklostezkou. Propojení ostrova s okolím iniciuji dalšími zásahy navlečenými na tento okruh. U návrhu platí, že funkce neničím, ale přesouvám.

 

Co mi škola dala?
Výdělávání peněz na to, abych je obratem utratil za školní práci.

Co chci v budoucnu dělat
V budoucnosti chci vytvořit platformu, která má pomáhat s tvorbou a praxí budoucím a začínajícím architektům a umělcům