Kristýna Venturová
Vytvořeno: 17. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Kristýna Venturová

Absolvovaný ateliér
Ateliér skla

Diplomová práce
V jiném světle / Seen In A Different Light
Hlavním cílem diplomové práce je stimulovat divákovu schopnost koncentrace a kontemplace prostřednictvím specifické instalace souboru váz. Katalyzátorem procesu vnímání objektů je jejich zvláštní prostorová a světelná inscenace. Práce odkazuje na problematiku vizuální percepce a psychologie vnímání rozpracované E. H. Gombrichem. Způsobem prezentace kolekce váz jsou divákovo vnímání a přirozená zvědavost na jedné straně záměrně usnadňovány, ale na straně druhé zároveň komplikovány několika rušivými elementy a detaily. V době, kdy jsou lidská pozornost a vnímání rozptylovány a tříštěny záplavou rušivých podnětů z nejrůznějších médií, má práce nabízet cestu, jak lze posilovat skrze umělecký objekt soustředění a otisk těkavého vizuálního vjemu v paměti.

 

Co mi škola dala?
Bez UMPRUM bych rozhodně nemohla studovat v rámci stáží na dvou Japonských univerzitách, opakovaně vystavovat na Milánském či Londýnském Design Weeku nebo třeba navázat spolupráci s firmami.

Co chci v budoucnu dělat
Naplno se věnovat oboru, který jsem vystudovala - sklu.