Kryštof Strejc
Vytvořeno: 27. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Kryštof Strejc

Absolvovaný ateliér
Ateliér malby

Diplomová práce
Super Cure
Ve své diplomové práci rozvíjím téma gentrifikace a zaměřil jsem se především na část, ve které sehrává důležitou roli svět umění. Jde o artwashing, tedy děj, jehož hlavními aktéry jsou galerie, galeristé, umělci, obchodníci s uměním, sběratelé umění, developeři a realitní makléři. Do své práce jsem také zařadil umělce, kteří se ve své tvorbě gentrifikací zaobírají či jejich dílo s fenoménem gentrifikace nějak souvisí.

 

Co mi škola dala?
Návštěva Japonska, kontakty na galerie a sběratele.

Co chci v budoucnu dělat
Malovat, vystavovat, prodávat obrazy.