Lenka Glisníková
Vytvořeno: 22. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Lenka Glisníková

Absolvovaný ateliér
Ateliér fotografie I

Diplomová práce
Gadget Tools
´Gadget tools´ vycházejí ze snu o možné blízké budoucnosti, kde jsou tyto přístroje nasazeny jako součást korporátních strategií, navržených za účelem pomoci zaměstnancům relaxovat - emocionálně, fyzicky i duchovně - a tím zvýšit jejich spokojenost, výkon a produktivitu. Ve světě, kde, nejenže byly technologie plně začleněny do všech sfér lidského života, ale kde jsme dobrovolně kapitulovali před jejich nadřazeností s vědomím, že lepšího ochránce a opatrovatele v otázkách práce, odpočinku, lásky a života, bychom si nemohli ani přát.

 

Co mi škola dala?
Přátelství a zajímavé spolupráce napříč obory.


Co chci v budoucnu dělat