Lenka Juchelková
Vytvořeno: 29. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Lenka Juchelková

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury I

Diplomová práce
Tahle země není pro mladý
Práce se zabývá stavem sociálního bydlení v Česku, kde kvůli absenci zákona o sociálním bydlení chybí jasná koncepce jeho řešení. Zejména mladé rodiny jsou přetíženy náklady na bydlení a padají do problémů, které jsou ve svém důsledku náročnější než prevence formou dostupného bydlení. Zaměřuji se na řešení sociálního bydlení krátkodobého charakteru především pro mladé neúplné rodiny a jednotlivce ohrožené nejistým a nevyhovujícím bydlením. Obsahem práce je návrh typologie sdíleného bydlení umožňující snadné zabydlení a opakovanou modifikaci pro nové obyvatele. Na příkladu Prahy 3 navrhuji koncepci výstavby nových sociálních bytů a doplňujících podpůrných funkcí usnadňujících obyvatelům návrat do tržního bydlení.

 

Co mi škola dala?
Možnosti studovat na partnerských školách v zahraničí

Co chci v budoucnu dělat
Věnovat se architektuře a urbanismu