Linda Havrlíková
Vytvořeno: 5. 7. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Linda Havrlíková

Absolvovaný ateliér
Ateliér módní tvorby

Diplomová práce
MÓDA A CHRONISMUS
Koncepty ekologie a lokální udržitelnosti v současné módě
Inspiračním bodem k obsahu diplomové práce je motiv času a hodnota lidského uvědomění přítomného okamžiku a přirozeného plynutí času. Tato práce se věnuje fenoménu mizení, tedy ztrátě vnímání reality kvůli zrychlování chodu světa. Odhalení nenávratného přítomného okamžiku práce nalezá v orientaci mysli lidského jedince na přírodní, periodicky se opakující čas.