Lucie Davidová Patáková
Vytvořeno: 2. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Lucie Davidová Patáková

Absolvovaný ateliér
Ateliér sochařství

Diplomová práce
Tak co jste se naučili?
AŤ SHOŘÍ" prohlašuje jedna z postav u zrodu mého diplomového projektu. Při vnitřní rozpravě v úzkostných stavech, pak přichází na původ svých problémů. Je jím škola. Moje diplomová práce se zaměřuje na vzdělávání, nejenom na kritiku klasického vzdělávacího systému, ale i na alternativní proudy. Výstupem je audio a video, jenž divákovi zprostředkuje vnitřní rozhovor o škole. Spolu se sešity tvoří celkovou instalaci.

 

Co mi škola dala?
Bez studia na UMPRUM bych neměla možnost zformulovat svůj kritický pohled na vzdělávací systém. Díky studiu na UMPRUM jsem také získala Pedagogické minimum, což mi umožňuje vstoupit do systému a aktivně se účastnit změn.

Co chci v budoucnu dělat
V budouucnu se chci věnovat jak pedagogické, tak umělecké činnosti.