Magdalena Fiurášková
Vytvořeno: 31. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Magdalena Fiurášková

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury I

Diplomová práce
Nové centrum: Maloměřice-Obřany, Brno
Ve své práci se zabývám problematikou nefunkčního lokálního centra Maloměřic - Obřan, jakožto fenoménem postihující brněnské městské části. Stěžejní se pro mě stává propojení oblasti se zbytkem města a okolními vesnicemi tím, že posiluji křížení tří přístupových cest novým polyfunkčním komunitním centrem v areálu Esslerovy továrny. Projekt si rekonstrukcí továrny klade za cíl vytvořit prostředí propojující již existující komunity mezi sebou s institucí městského úřadu a v neposlední řadě i s veřejností.

 

Co mi škola dala?
způsob myšlení (nejen v architektuře)

Co chci v budoucnu dělat
to co mě baví