Marie Štefanová
Vytvořeno: 13. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Marie Štefanová

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury IV

Diplomová práce
Atlas prázdna
V oblasti Libavska žili po staletí lidé, kteří místní krajinu dobře znali, věděli, jak o ni pečovat, a chovali k ní blízký vztah. Jenže po válce byli téměř všichni vyhnáni a nahrazeni chudými dosídlenci z různých koutů země. Atlas prázdna je průvodcem podél hranice vojenského újezdu po následcích odsunu původních obyvatel, vykořenění, kolektivizace i současného systému velkoplošného zemědělství.

 

Co mi škola dala?
zahraniční stáže v Japonsku

Co chci v budoucnu dělat
Vytvářet smysluplný životní prostor