Martin Kotoul
Vytvořeno: 20. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Martin Kotoul

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury III

Diplomová práce
Project ARK_2039
Diplomová práce jako varovná, dystopická vize záchranné Archy – stanice ve městě Tallinn, reagující na krizi společnosti, prohlubování a spletitost sociálních rozdílů během extrémní změně klimatu a všudypřítomného technologického pokroku. Způsob, jak zachytit divoce se měnící svět, zmítající se pod nátlakem moderních technologií ještě v době, kdy společnost není natolik informační, aby státy a etnika beze stopy vymizely.

 

Co mi škola dala?
najít sám sebe

Co chci v budoucnu dělat
VFX 3D Artist