Matěj Forejt
Vytvořeno: 16. 6. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Matěj Forejt

Absolvovaný obor
T
eorie a dějiny umění

Diplomová práce
Národní galerie v Praze a východní blok
V diplomové práci jsem zkoumal výstavní aktivity Národní galerie v Praze, které tato instituce realizovala v průběhu 60. a 70. let 20. století ve spolupráci s partnerskými institucemi z tzv. východního bloku. Archivní materiály vydaly svědectví o pozoruhodných dynamikách vzájemných vztahů mezi socialistickými zeměmi a odhalily, že zdaleka ne vždy se "socialistické přátelství" odehrávalo podle jednoduchých a očekávatelných vzorců. Zaměření na jeden konkrétní segment státněsocialistické kulturní politiky ukázalo dění ve východním bloku z neobvyklého úhlu pohledu a pomohlo také doložit některé překvapivé kontinuity s předchozí i nadcházející dějinnou érou."

 

 

Co mi škola dala?
Bez UMPRUM bych si asi tak brzy neuvědomil, jak prospěšné je vystoupit ze zažitých oborových mantinelů a nelámat si s nimi už tolik hlavu. A hlavně bych nezískal mnoho důležitých kontaktů - nejen profesních, ale i čistě osobních.

Co chci v budoucnu dělat
Chci dělat, co mě baví a co mě zajímá, a to ideálně tak, aby to bavilo a zajímalo i další lidi.