Michael Rosa
Vytvořeno: 11. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Michael Rosa

Absolvovaný ateliér
Ateliér průmyslového designu

Diplomová práce
Digital Design / ZOOMPRUM
Michael Rosa vytvořil jako svou diplomovou práci infosystém a stolní hru, která kombinuje fyzický svět s digitálním obsahem. Informační mobilní aplikace, která bude za pomocí moderních technologii a rozšířené reality zábavnou formou informovat jak studenty, tak širokou veřejnost o jednotlivých ateliérech na UMPRUM. Každá kartička pexesa obsahuje 3D sken obličeje pedagoga či významné osobnosti na umprum. Práce, ve které se zaměřuje především na nově příchozí studenty a studenty Erasmu, kterým tyto informace chybí a dezinformovanost komplikuje navazování mezioborových spoluprací. V rámci projektu vzniklo netradiční informační médium, hra ve formě několika set výtisků a aplikace s ní spojená, která slouží rovněž jako infosystém v rámci budovy UMPRUM. Tuto aplikaci má možnost stáhnout každý návštěvník školy, či vlastník papírové hry.

 

Co mi škola dala?
Nemohl bych pracovat na zajímavých projektech s využitím potřebných technologií, kterými UMPRUM disponuje. Zároveň mi UMPRUM a její pedagogové umožnili volnost v osobním rozvoji a volbách tématu.

Co chci v budoucnu dělat
Chci se nadále pohybovat v kreativním prostředí a vyvíjet projekty na poli průmyslového a digitálního produktu.