Miroslav Chmel
Vytvořeno: 30. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Miroslav Chmel

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury I

Diplomová práce
Divadlo hudby
Diplomová práce se zabývá novou budovou pro Jihočeské divadlo a Jihočeskou filharmonii na Mariánském náměstí v Českých Budějovicích

 

Co mi škola dala?
Vyjet na zahraniční pracovní stáž do Portugalska, účastnit se výroční školní výstavy v Uměleckoprůmyslovém muzeu

Co chci v budoucnu dělat
Věnovat se architektuře