Natália Kaňová
Vytvořeno: 28. 8. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Natália Kaňová

Absolvovaný ateliér
Ateliér architektury II

Diplomová práce
Kysuce / Čadca
Diplomová práca sa zakladá na podpore osobitosti Kysuckého regiónu a mesta Čadca. Skúma možnosti využitia potenciáluokolitej krajiny a plánovaného medzinárodného diaľničného prepojenia – predpokladaný zdroj prílivu novej energie. Návrh predkladá víziu urbanizmu a architektúry na pomedzí novo vznikajúcej diaľnice, priemyselnej zóny a historického jadra, zároveň posilňuje hybridný vzťah mesta a krajiny.

 

Co mi škola dala?
odborné vzdelanie, skvelé zázemie, slobodu a možnosti účastniť sa workshopov v zahraničí a stáže v Chile

Co chci v budoucnu dělat
architektúru a jej presahy