Pavla Rousková
Vytvořeno: 15. 6. 2019 od Ročenka absolventů 2019

Jméno
Pavla Rousková

Absolvovaný obor
T
eorie a dějiny umění

Diplomová práce
Sbírka Janiny Ojrzyńské – náhradní institucionální rámec českého umění v období sedmdesátých a osmdesátých let 20. století
Práce uvádí do kontextu vznik sbírky českého umění Janiny Ojrzyńské, kterou chápe jako hmotný důkaz hledání náhradního institucionálního rámce českého umění v prostředí Polska sedmdesátých a osmdesátých let. Na případové studii práce zkoumá charakter česko-polských vztahů v podmínkách desynchronizovaného východního bloku a širší podmínky šíření umění napříč dvěma státy. Teoretický základ horizontálních dějin umění, na kterém je práce vystavěna, dává možnost nahlížet význam sbírky ze současné perspektivy.

 

Co mi škola dala?
Cením si veškerých doporučení, odkazů na užitečné zdroje a zejména zpětné vazby. Těžko by se mi v oboru orientovalo, takže bych asi nemohla pracovat pro projekty, pro které pracuji.

Co chci v budoucnu dělat
Chtěla bych se věnovat kurátorské, produkční práci a vytvořit vlastní platformu mimo Prahu.